Integritetspolicy

Senast uppdaterad den 27 april 2023
 

Denna integritetspolicy beskriver policyn för Håcan Nilsson AB, Stridsvagnsvägen 14, Kristianstad 29139, Sverige, e-post: info@hacannilsson.com, telefon: +46705165940 om insamling, användning och utlämnande av din information som vi samlar in när du använder vår webbplats https://hacannilsson.com:s tjänster.

Genom att komma åt eller använda tjänsten samtycker du till insamling, användning och avslöjande av din information i enlighet med denna integritetspolicy. Om du inte samtycker till detsamma, vänligen gå inte in på eller använd tjänsten. Vi kan ändra denna integritetspolicy när som helst utan föregående meddelande till dig och kommer att publicera den reviderade integritetspolicyn på tjänsten. Den reviderade policyn kommer att träda i kraft 180 dagar från det att den reviderade policyn publicerats i tjänsten och din fortsatta åtkomst eller användning av tjänsten efter denna tid kommer att utgöra ditt godkännande av den reviderade sekretesspolicyn. Vi rekommenderar därför att du regelbundet granskar denna sida.

 • Information vi samlar in:

Vi kommer att samla in och behandla följande personuppgifter om dig:

  • namn
  • E-post
  • Mobil
 • Hur vi använder din information:

Vi kommer att använda informationen som vi samlar in om dig för följande ändamål:

  • Marknadsföring/ PR
  • Rekommendationer
  • Platsskydd


Om vi vill använda din information för något annat ändamål kommer vi att be dig om samtycke och kommer att använda din information endast när vi får ditt samtycke och då endast för det eller de ändamål för vilket vi ger samtycke om vi inte är skyldiga att göra annat av lag.

 • Hur vi delar din information:

Vi kommer inte att överföra din personliga information till någon tredje part utan att begära ditt samtycke, förutom under begränsade omständigheter som beskrivs nedan:

  • Annonstjänst
  • Marknadsföringsbyråer
  • Analytics
  • Datainsamling & process


Vi kräver att sådan tredje part använder den personliga information som vi överför till dem endast för det ändamål för vilket den överfördes och inte behåller den längre än vad som krävs för att uppfylla nämnda syfte.

Vi kan också avslöja din personliga information för följande:

(1) för att följa tillämplig lag, förordning, domstolsbeslut eller annan rättslig process;

(2) för att genomdriva dina avtal med oss, inklusive denna integritetspolicy; eller

(3) för att svara på påståenden om att din användning av tjänsten bryter mot tredje parts rättigheter. Om Tjänsten eller vårt företag slås samman eller förvärvas med ett annat företag kommer dina uppgifter att vara en av tillgångarna som överförs till den nya ägaren.

 • Bevarande av din information:

Vi kommer att behålla din personliga information hos oss i 90 dagar till 2 år efter att användarkonton förblir inaktiva eller så länge som vi behöver dem för att uppfylla de syften för vilka de samlades in enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy. Vi kan behöva behålla viss information under längre perioder, såsom journalföring/rapportering i enlighet med tillämplig lag eller av andra legitima skäl som upprätthållande av juridiska rättigheter, bedrägeriförebyggande, etc. Resterande anonym information och aggregerad information, varken identifierar dig (direkt eller indirekt), kan lagras på obestämd tid. 

 • Dina rättigheter: 

Beroende på vilken lag som gäller kan du ha rätt att få tillgång till och rätta eller radera dina personuppgifter eller få en kopia av dina personuppgifter, begränsa eller invända mot den aktiva behandlingen av dina uppgifter, be oss dela (portera) dina personuppgifter information till en annan enhet, dra tillbaka ditt samtycke som du gett oss för att behandla dina uppgifter, en rätt att lämna in ett klagomål till en lagstadgad myndighet och sådana andra rättigheter som kan vara relevanta enligt tillämplig lag.

För att utöva dessa rättigheter kan du skriva till oss på info@hacannilsson.com. Vi kommer att svara på din begäran i enlighet med tillämplig lag. Observera att om du inte tillåter oss att samla in eller behandla den erforderliga personliga informationen eller dra tillbaka samtycket att behandla densamma för de erforderliga ändamålen, kanske du inte kan komma åt eller använda de tjänster för vilka din information söktes. 


 • Säkerhet: 

Säkerheten för din information är viktig för oss och vi kommer att använda rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller obehörig ändring av din information under vår kontroll. Men med tanke på de inneboende riskerna kan vi inte garantera absolut säkerhet och följaktligen kan vi inte garantera eller garantera säkerheten för all information du överför till oss och du gör det på egen risk. 

 • Klagomål / dataskyddsombud: 

Om du har några frågor eller funderingar kring behandlingen av din information som finns hos oss kan du maila vår Klagomålshandläggare på Håcan Nilsson AB, Stridsvagnsvägen 14, e-post: info@hacannilsson.com. Vi kommer att hantera dina problem i enlighet med tillämplig lag.